Хидрофори GP

Хидрофорните системи Ebara GP са компактни, с две или повече помпи, паралелно свързани, конструирани и произведени за използване в най-често срещащи се условия за поддържане налягането на водата в жилищни, търговски, индустриални и селскостопански инсталации, за директен монтаж.

Хидрофорите GP се доставят готови за свързване към диафрагмени разширителни съдове с въздушна възглавница и такива, запълнени с въздух. Помпите се включват чрез подходящо настроени пресостати в контролния панел. В системите, на които контролния панел е оборудван с инвертор (VLT), освен пресостатите, има и датчик за налягане, от чиято настройка зависи стартирането на една от помпите.