Импулсен разпръсквач с частичен или пълен кръг Premium

Импулсният разпръсквач с пълен или частичен кръг GARDENA Premium напоява безпроблемно големи площи. Направен е от здраво съчетание на метал и пластмаса. Това прави разпръскващата глава изключително стабилна.

Разпръсквачът се монтира на метален клин. С него импулсният разпръсквач може лесно да бъде поставен в моравата. Освен това може също толкова лесно да бъде изваден и поставен на друго място. Разпръсквачът е оборудван със съединител и капачка GARDENA. Можете да го използвате незабавно. С адаптера за кран GARDENA могат да бъдат свързани няколко разпръсквача. По-големите площи могат да бъдат напоявани безпроблемно.