Ограничител на нож

Предпазва върха на ножа от износване при дейности в близост до земята.